​Varstvo otrok med 26. in 30. oktobrom

Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Vrtcem Nova Gorica, osnovnimi šolami v Mestni občini Nova Gorica ter Mladinskim centrom Nova Gorica, v naslednjem tednu organizira varstvo za predšolske otroke in učence osnovnih šol do vključno 5. razreda, ki je namenjeno staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok. Model smo dorekli z ravnatelji, direktorico Mladinskega centra, posvetovali pa smo se tudi z dr. Markom Vudragom iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica in sledili navodilom države.

Za predšolske otroke vrtca Branik bo poskrbljeno v v vrtcu v Braniku, V posamezni skupini bo največ 5 otrok ter vzgojitelj/ica. Vsaka skupina bo imela svoj prostor oziroma igralnico, med posameznimi skupinami ne bo prihajalo do stikov, vzgojitelji/ice pa bodo nosili/e zaščitne maske. Poslovni čas vrtca bo od 7.00 do 16.00, organizirana bo prehrana otrok v tem času.

Starši lahko vse dodatne informacije dobite pri ravnatelju: davorin.majhenic@os-branik.si, tel 041 906 581.

Podžupan Mestne občine Nova Gorica Simon Rosič je ob tem povedal: “Varstvo je prioritetno namenjeno varstvu otrok za tiste starše, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države oziroma za starše, ki imajo v danih razmerah nepremostljive težave z organizacijo varstva otrok. Vsekakor bomo prisluhnili vsaki potrebi staršev ter poskušali najti rešitev”.

Navedeni sistem varstva otrok bo potekal v obdobju od 26. do 30. oktobra 2020, v naslednjih tednih pa se bomo ustrezno prilagajali epidemiološki situaciji.

V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Pravno podlago bo določil interventni zakon.

Iz informacije za javnost Mestne občine Nova Gorica

 

ORGANIZACIJA POUKA

Spoštovani,

zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se bo pouk začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, izvajal prilagojeno:

–  učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli,

–  učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo.

Prevozi s šolskim kombije bodo potekali po prilagojene voznem redu:

– ZJUTRAJ (1. VOŽNJA;  7:30 Pedrovo, 7:40 Polje  2. VOŽNJA; 7:47 Cvetrož, 7:49 Lojevi.)

– POPOLDNE (1. VOŽNJA: 13:45 Steske – Cvetrož,  2. VOŽNJA; 13:50 Polje  – Pedrovo  3.VOŽNJA 14:20 Škrbči – Sp. Branica – Zavino)

Prevozi z avtobusom bodo potekali po običajnem voznem redu.

Učenci od 6. do 9. razreda bodo imeli, kljub temu, da se bodo šolali na daljavo, običajen urnik. Obveznosti bodo dobivali preko spletne učilnice, v torek pa bodo imeli tudi prvo video povezavo – razredna ura, preko orodja MIcrosoft Teams. Vse napotke so danes dobili v šoli.

Za vse nerešljive težave se obračajte na učitelja posameznega predmeta ali na razrednika.

Želimo si, da bomo tudi tokrat s skupnimi močmi in doslednim spoštovanjem ukrepov uspeli izboljšati trenutno epidemiološko situacijo ter se čim prej spet vsi vrnili v šolske klopi.

Lep pozdrav,

Davorin Majhenič, ravnatelj

 

OBVESTILO

Spoštovani starši,

zaradi hitre rasti števila okužb, predavanja jutri, 15. 10. 2020, odpade. O novem terminu in morebitnem drugačne načinu izvedbe vas bomo obvestili.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Davorin Majhenič, ravnatelj

Pogovorne ure

Spoštovani starši.

Glede na letni načrt dela, imajo učitelji enkrat tedensko (razpored je na spletni strani) dopoldansko pogovorno uro in enkrat mesečno (običajno drugi četrtek v mesecu) popoldansko.

Glede na razmere smo se kljub temu odločili, da bodo pogovorne ure zaenkrat še vedno v običajni obliki, torej v šoli.

Na pogovorne ure se učiteljem prijavite preko e-pošte. Za popoldanske pa bo tudi na vratih učilnic prijavna tabela, kamor bodo učenci vpisali vašo prijavo na pogovorno uro.

Prostor za dopoldansko pogovorno uro je v urniku na spletni strani.

Učilnice za popoldansko pogovorno uro:

 • učitelji od 1. do 5. razreda v matičnih učilnicah. Učiteljica Kris v kabinetu razredne stopnje, učiteljica Jožica v zbornici razredne stopnje.
 • učiteljica Erika (6. razred) v učilnici slovenščine,
 • učiteljica Katarina (7. razred) v učilnici matematike,
 • učiteljica Rosana (8. razred) v učilnici angleščine,
 • učiteljica Januša (9. razred) v učilnici biologije,
 • učiteljica Sara v čitalnici,
 • učiteljica Anja v računalniški učilnici,
 • Učitelj Jernej v kabinetu ob matematiki,
 • učiteljica Mateja v kabinetu ob biologiji,
 • učitelj Blaž v učilnici tehnike,
 • učiteljica Suzana in učiteljica Petra v zbornici.

Starši na pogovorno uro (če se le, da skupaj z otrokom) prihajate skozi vhode, ki so določeni za posamezni razred.  Na pogovorni uri je potrebno upoštevati priporočila NIJZ (razdalja, maska, razkuževanje rok). Prosimo tudi, da se držite dogovorjene ure.

Davorin Majhenič, ravnatelj

NAJBOLJŠA ŠPORTNA ŠOLA NA DALJAVO

Lansko šolsko leto je bilo neobičajno. Zadnji del leta se je pouk izvajal na daljavo. Da bi naše učence kar se da spodbudili k telesni aktivnosti in jih navduševali za zdrav življenjski slog, smo se pri urah športa potrudili, da smo učencem posredovali čim bolj izvirne in zanimive vsebine. To je opazila tudi komisija iz Zavoda RS za šport Planica (pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS), ki nam je podelila zlato priznanje za najbolj športno šolo na daljavo v Sloveniji. Prepričali smo jih s prispevki v obliki kratkih video posnetkov, v različnih pisnih oblikah ter interaktivnih vsebinah.

Čestitke vsem učencem, ki ste se na tak način športno udejstvovali in nam tudi vi pošiljali velikokrat zelo zanimive in zabavne povratne informacije.

PRIZNANJE