PRIPOROČILA O UPORABI MASK IZVEN RAZREDA

Spoštovani starši!

Glede na trenutno situacijo, bo priporočilo NIJZ o nošenju mask za otroke od 6. leta dalje v prostorih izven učilnice, verjetno veljalo še naprej – https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2.

Ministrstvo (MIZŠ) nam v okrožnici 3. 9. 2020 priporoča, naj primere odklonitve nošenja maske zabeležimo (več v okrožnici).

Prosimo, da imajo učenci maske s seboj.

Hvala za razumevanje.

Davorin Majhenič, ravnatelj

1. ŠOLSKI DAN

V torek, 2. 9. 2020, se je začelo novo šolsko leto. V našo šolo je na novo zakorakalo 13 majhnih, a veselih in pogumnih prvošolcev. Skupaj s starši so se v telovadnici udeležili krajšega kulturnega programa. Poleg začetne slovenske državne himne, ki jo je na violino zaigrala naša učenka Nisa, sta nas s spodbudnimi in prijaznimi besedami nagovorila ravnatelj Davorin Majhenič in župan MONG Klemen Miklavič. Program smo popestrili z glasbenimi točkami, pri katerih se je izkazala kitaristka Ula. 

Po prisrčni podelitvi rumenih rutic prvošolcem, so starši ostali v telovadnici, kjer jim je svetovalna delavka Maja posredovala nekaj informacij za prve šolske dni. Učitelja 1. razreda pa sta učence odpeljala v učilnico. Tam so na hitro raziskali vse kotičke učilnice ter pripravili presenečenje za starše. Naučili so se gibalno pesmico in narisali risbico, kar so kasneje pokazali staršem. 

Sledila je še pogostitev s torto ter prijeten klepet s starši.

GALERIJA

OBVESTILO

Spoštovani učenci in starši!

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se s  torkom, 1. 9. 2020, začne pouk za vse učence, po tako imenovanem modelu B, za katerega bo v OŠ Branik veljalo sledeče:

Učenci ob prihodu v šolo razrednikom oddajo podpisano IZJAVO (priloga – objavljena na spletni strani).

Prvi šolski dan bodo učenci imeli prvi dve uri oddelčno skupnost z razrednikom, potem se bo pouk nadaljeval po urniku.

PREVOZI

Avtobus in kombi bosta s 1. 9. 2020 vozila po voznem redu, ki bo do začetka šole objavljen na spletni strani v zavihku »starši«, podzavihek »prevozi«.

Maske so na avtobusu in kombiju, po novih navodilih NIJZ, obvezne za vse vozače.

Zaželeno je, da kdor lahko, pride v šolo peš, s kolesom ali s starši.

 PRIHOD V ŠOLO:

 • Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred poukom, vozači pa ob voznem redu IN GREDO BREZ PREOBUVANJA V MATIČNO UČILNICO.
 • Učenci razredne stopnje, ki so vpisani v jutranje varstvo, pridejo v šolo pri zadnjem vhodu (pri devetletki) od 6.30 dalje.

VHODI in IZHODI:

 • 1. R – vhod pri devetletki
 • 2. R – vhod pri devetletki
 • 3. R – vhod pri devetletki
 • 4. R – glavni vhod
 • 5. R – glavni vhod
 • 6. R – vhod pri hišniku ali spodnji vhod
 • 7. R – vhod pri hišniku ali spodnji vhod
 • 8. R – vhod pri telovadnici
 • 9. R – vhod pri telovadnici

 MATIČNE UČILNICE:

 • 1. RAZRED – učilnica 1. razreda
 • 2. RAZRED – učilnica 2. razreda
 • 3. RAZRED – učilnica 3. razreda
 • 4. RAZRED – učilnica 4. razreda
 • 5. RAZRED – učilnica 5. razreda
 • 6. RAZRED – učilnica SLOVENŠČINE
 • 7. RAZRED – učilnica MATEMATIKE
 • 8. RAZRED – učilnica ANGLEŠČINE
 • 9. RAZRED – učilnica BIOLOGIJE

ODHODI DOMOV:

 • Učenci razredne stopnje, ki odhajajo domov v spremstvu staršev, jih starši počakajo na parkirišču pri devetletki, kjer s pomočjo zvoncev za različne skupine pozovejo učitelja, da učenca odpravi iz šole. Starši ne vstopajo v šolo.
 • Učenci predmetne stopnje odhajajo domov sami. V primeru, da jih pridejo iskati starši, se učenci ob dogovorjeni uri odpravijo skozi dogovorjeni izhod na glavno parkirišče.
 • Vozači gredo na parkirišče v spremstvu učitelja

MALICA in KOSILO

O poteku in urniku malice in kosila bodo učenci seznanjeni prvi šolski dan.

OPB:

Učenci bodo v podaljšanem bivanju v treh skupinah:

 • učenci prvega in drugega razreda v učilnici 1. razreda,
 • učenci tretjega, četrtega in petega razreda v učilnici 4. razreda,
 • učenci vozači v učilnici 3. razreda.

IN ŠE:

Starši za kakršen koli opravek v šoli pozvonijo pri glavnem vhodu in počakajo. Ob tem uporabljajo zaščitno masko.

Pomembno je, da v šolo prihajajo le zdravi otroci. Pri delu pa bomo še vedno upoštevali poostrene higienske standarde, ki jih je izdal NIJZ. Otroci starejši od 12 let in zaposleni v skupnih prostorih uporabljajo zaščitno masko (učenci pri pouku ne).

USPEŠNO IN ZDRAVO ŠOLSKO LETO!

Davorin Majhenič, ravnatelj

OBVESTILO

Spoštovani starši!

1.9.2020 začenjamo novo vrtčevsko leto, za katerega si vsi želimo, da bi potekalo čimbolj umirjeno. Zaradi možnosti okužb z virusom Covid-19, se moramo še naprej držati varnostnih ukrepov in priporočil s strani NIJZ-ja, da bi preprečili širjenje virusa.

S 1.9.2020 bo omogočen vstop v vrtec tudi staršem. Prosimo pa, da ob vstopu upoštevate naslednja pravila:

 • v vrtec lahko vstopajo naenkrat  le štirje (4) starši z otroki, ostali počakate pred vhodom, upoštevajoč varnostno razdaljo,
 • odrasli si razkužijo roke na vhodu,
 • odrasli obvezno uporabljajo zaščitno masko.

Prosimo vas, da otroke v čim krajšem času oddate vzgojiteljici v skupino in  zapustite vrtčevske prostore!

Pomembno je, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci.

Prvi dan prihoda prinesete s seboj podpisano »Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec po odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni«.

USPEŠNO IN ZDRAVO VRTČEVSKO LETO!

Tjaša Čehovin, pomočnica ravnatelja za vrtec                                                                              Davorin Majhenič, ravnatelj