OCENJEVANJE

Spoštovani učenci in starši!

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19, izdala Sklep, s katerimi določa ukrepe v zvezi z ocenjevanjem znanja ob zaključku šolskega leta 2019/20.  Z njimi določa spremembe pri predpisanem številu ocen in načinih ocenjevanja znanja, napredovanju učencev iz razreda v razred, rokih popravnih izpitov.

OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV

 • Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.
 • Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu.
 • Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu.
 • Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.
 • Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja, pri čemer ne velja, da večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
 • Učencu, ki je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka v šolskem letu.

NAPREDOVANJE UČENCEV IZ RAZREDA V RAZRED

Učenec 3., 4., 5. in 6. razreda, ki je ob koncu šolskega leta negativno ocenjen iz enega ali več predmetov, lahko ponavlja razred na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika v soglasju s starši.

Učenec 7. in 8. razreda:

 • ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz več kot treh predmetov, razred ponavlja.
 • ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz največ treh predmetov, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit. Popravni izpit lahko opravlja največ trikrat.
 • ki je bil pri opravljanju predmetnih izpitov negativno ocenjen iz več kot treh predmetov, razred ponavlja.
 • ki je bil pri opravljanju predmetnih izpitov negativno ocenjen iz največ treh predmetov, opravlja popravni izpit.
 • ki do konca šolskega leta ni pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, pogojno napreduje v višji razred. Če v tretjem roku izpita ne opravi uspešno, razred ponavlja.

ROKI ZA POPRAVNE IZPITE

 • Prvi izpitni rok za učence 9. razreda ostaja od 16. 6. 2020 do 29. 6. 2020, za učence od 1. do 8. razreda pa od 26 . 6. 2020 do 9. 7. 2020.
 • Drugi izpitni rok za učence od 1. do 9. razreda ostaja od 18. 8. 2020 do 31. 8. 2020.
 • Tretji izpitni rok za popravne izpite je od 11. 9. 2020 do 18. 9. 2020.
 • Za učence, ki imajo popravne izpite, šola organizira dopolnilni pouk v obsegu najmanj 10 ur za posamezni predmet.
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA učencev v 6. In 9. razredu se v šolskem letu 2019/2020 ne izvede.

Več informacij na povezavi.

Zavedamo se, da je ocenjevanje zahtevna dejavnost že v običajnih razmerah, v trenutnih izrednih okoliščinah pa še toliko bolj. Trenutno še ne vemo, kje bomo šolsko leto zaključili. Upoštevati pa bo potrebno sklep ministrice in priporočila ZRSŠ za ocenjevanje in zaključevanje ocen, ki so pravzaprav nadaljevanje preverjanj znanja, ki potekajo v aprilu. Učitelji bodo na aktivih uskladili načrte ocenjevanja za posamezne oddelke in s kriteriji ter načrtom ocenjevanja seznanili učence oz starše.

Davorin Majhenič, ravnatelj

IZBIRNI PREDMETI – 6. razred

Pomotoma je iz možnosti nabora v eAsistentu za bodoči 7. razred izpadel izbirni predmet Likovno snovanje 1. Zdaj je to urejeno, lahko si izberete tudi tega.

Za napako se opravičujemo in vas vabimo, da si še danes izberete izbirne predmete.

WEBINAR PREDAVANJE V ŽIVO

Mladinski center Nova Gorica  vas v okviru preventivnega programa vabi na brezplačno predavanje za starše, vzgojitelje in druge zainteresirane v obliki webinarja v živo: “STARŠI KOT UČITELJI IN OTROCI KOT SODELAVCI V ČASU IZOLACIJE”. Predavanje bo potekalo v torek, 21. 4. 2020, ob 18.00. Več podatkov o seminarju najdete v dokumentu.

Obvezna je prijava na: KLIKNI TUKAJ

OBVEZNI in NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (za 3. triletje) in NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (za 2. in 3. triletje) za šolsko leto 2020-21.

Na spletni strani šole, v zavihku DOKUMENTI, so objavljeni opisi OBVEZNIH in NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV, ki jih bomo na naši šoli učencem ponudili v šolskem letu 2020-21.

Poleg opisov so v DOKUMENTI objavljena tudi NAVODILA ZA VNOS IZBIRNIH PREDMETOV (za 7.-9. in za 4.-6. razred). Skrbno jih preberite in svojo izbiro po navodilih vnesite v eAsistent od 14. 4. do 20. 4. 2020. Vanj vstopite z vašim uporabniškim imenom in geslom, ne otrokovim.

V zavihku doumeti je še pregledna tabela razporeditve predmetov skozi triletje. Učenec ne more izbrati predmeta, ki ga je že obiskoval.

V primeru nejasnosti, lahko pišete ravnatelju (davorin.majhenic@os-branik.si) ali svetovalni delavki (maja.pahor1@os-branik.si).

ravnatelj Davorin Majhenič

ZAHVALA

Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Izteka se četrti teden napornega dela za šolo, saj so okoliščine šolanja povsem drugačne, kot smo jih navajeni.

Brez kakršnekoli priprave, smo bili kar naenkrat primorani začeti delati in razmišljati povsem drugače.

Velika večina učencev je delo na daljavo sprejela zelo odgovorno. Uspeva vam dosegati lepe rezultate dela, četudi delate sami, ali ob znatni pomoči staršev. Vsem, ki šolsko delo odgovorno opravljate, iskrena zahvala, ker ste sprejeli izziv in šolanje na daljavo opravljate v največji možni meri.

Hkrati tudi velika zahvala staršem in vsem, ki otrokom vsakodnevno pomagate, jih bodrite in ste jim v oporo.

Hvala tudi celotnemu pedagoškemu zboru OŠ Branik, ki v delo na daljavo vlaga izjemen trud in omogoča učencem šolanje na drugačen način.

Vsem želim lepe praznične dni in veliko volje in poguma še naprej v upanju, da se kmalu vidimo v šoli.

Davorin Majhenič, ravnatelj

POUK NA DALJAVO, od 30. 3. dalje

Spoštovani starši in učenci!

 

OBVESTILO za  1. – 5. razred

Da bi učenje na daljavo potekalo čimbolj tekoče, smo se odločili, da s ponedeljkom, 30. 3. 2020, učitelji razredne stopnje preidemo s poučevanjem na spletno učilnico XOOLTIME.

Xooltime se boste učenci prijavili preko eAsistenta s kodo, ki ste jo dobili starši na e-pošto. Starši, prosimo da otroku pomagate pri vstopu v spletno učilnico.

Na nov način prehajamo zaradi:

 • uporabe različnih orodij, ki jih ponuja spletna učilnica prijavljenim uporabnikom,
 • boljše interakcije med učiteljem, učencem,
 • preprostejše oddaje naloge,
 • lažjega spremljanja dela učencev.

 

OBVESTILO ZA 6.-9. razred.

Učenci, v obstoječe spletne učilnice, boste s ponedeljkom 30. 3. 2020 vstopali z AAI prijavo. Starši so na e-pošto dobili  vaše uporabniško ime in geslo za dostop.

Na nov način prehajamo zaradi:

 • uporabe različnih orodij, ki jih ponuja spletna učilnica prijavljenim uporabnikom,
 • boljše interakcije med učiteljem, učencem in sošolci (blog),
 • preprostejše oddaje naloge,
 • lažjega spremljanja dela učencev.

 

Starši, prosimo da otroku pomagate pri vstopu v spletno učilnico.

Davorin Majhenič, ravnatelj