ZAHVALA

Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Izteka se četrti teden napornega dela za šolo, saj so okoliščine šolanja povsem drugačne, kot smo jih navajeni.

Brez kakršnekoli priprave, smo bili kar naenkrat primorani začeti delati in razmišljati povsem drugače.

Velika večina učencev je delo na daljavo sprejela zelo odgovorno. Uspeva vam dosegati lepe rezultate dela, četudi delate sami, ali ob znatni pomoči staršev. Vsem, ki šolsko delo odgovorno opravljate, iskrena zahvala, ker ste sprejeli izziv in šolanje na daljavo opravljate v največji možni meri.

Hkrati tudi velika zahvala staršem in vsem, ki otrokom vsakodnevno pomagate, jih bodrite in ste jim v oporo.

Hvala tudi celotnemu pedagoškemu zboru OŠ Branik, ki v delo na daljavo vlaga izjemen trud in omogoča učencem šolanje na drugačen način.

Vsem želim lepe praznične dni in veliko volje in poguma še naprej v upanju, da se kmalu vidimo v šoli.

Davorin Majhenič, ravnatelj

POUK NA DALJAVO, od 30. 3. dalje

Spoštovani starši in učenci!

 

OBVESTILO za  1. – 5. razred

Da bi učenje na daljavo potekalo čimbolj tekoče, smo se odločili, da s ponedeljkom, 30. 3. 2020, učitelji razredne stopnje preidemo s poučevanjem na spletno učilnico XOOLTIME.

Xooltime se boste učenci prijavili preko eAsistenta s kodo, ki ste jo dobili starši na e-pošto. Starši, prosimo da otroku pomagate pri vstopu v spletno učilnico.

Na nov način prehajamo zaradi:

  • uporabe različnih orodij, ki jih ponuja spletna učilnica prijavljenim uporabnikom,
  • boljše interakcije med učiteljem, učencem,
  • preprostejše oddaje naloge,
  • lažjega spremljanja dela učencev.

 

OBVESTILO ZA 6.-9. razred.

Učenci, v obstoječe spletne učilnice, boste s ponedeljkom 30. 3. 2020 vstopali z AAI prijavo. Starši so na e-pošto dobili  vaše uporabniško ime in geslo za dostop.

Na nov način prehajamo zaradi:

  • uporabe različnih orodij, ki jih ponuja spletna učilnica prijavljenim uporabnikom,
  • boljše interakcije med učiteljem, učencem in sošolci (blog),
  • preprostejše oddaje naloge,
  • lažjega spremljanja dela učencev.

 

Starši, prosimo da otroku pomagate pri vstopu v spletno učilnico.

Davorin Majhenič, ravnatelj

ODREDBA O UPORABI OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ

Zaradi neposredne nevarnosti širjenja okužbe z  nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID 19), ki jo predstavlja uporaba otroških in športnih igrišč ter fitnes naprav na prostem, je poveljnik Štaba CZ Mestne občine Nova Gorica Andrej Biaggio izdal odredbo, s katero se odreja umik vseh ljudi s športnih in otroških igrišč ter fitnes naprav na javnih površinah na območju Mestne občine Nova Gorica. Ta odredba je stopila v veljavo takoj in velja do preklica.

Kdor krši to odredbo, se lahko kaznuje z globo na podlagi drugega odstavka 121. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: »Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki prepreči izvedbo ukrepov ali se ne ravna v skladu z ukrepi, ki jih med vodenjem zaščite in reševanja odredi poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije (prvi, tretji in četrti odstavek 85. člena).«.

Odredba Prepoved uporabe športnih, otroških igrišč, fitnes naprav.doc

NUJNO VARSTVO OTROK NA DOMU

Mestna občina Nova Gorica
SPOROČILO ZA JAVNOST – Skladno z novimi navodili vlade organizirali nujno varstvo otrok na domu

Starši, ki potrebujejo nujno varstvo v Mestni občini Nova Gorica, lahko pokličejo ravnatelja vrtca oziroma šole, ki jo otrok obiskuje. Kontakti ravnateljev so objavljeni na spletni strani mestne občine na naslovu https://www.nova-gorica.si/sporocila-za-javnost/2020031420363902. Za varstvo je mogoče še vedno zaprositi tudi v prihodnje.

V mestni občini je organizirano nujno varstvo otrok na domu, ki poteka od ponedeljka, 16. marca, dalje, med 6.30 in 16. uro. Gre predvsem za otroke staršev, ki so zaposleni v kritični infrastrukturi: zdravstvo, energetika, varnost, oskrba, komunala in drugih vitalnih delovnih organizacijah. Zaradi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, na univerzah ter samostojnih visokošolskih zavodih in na podlagi dopisa predsednika vlade županom so vse dosedanje sprejete odločitve glede organiziranja nujnega varstva otrok v šolah in vrtcih ukinjene. Odslej se lahko izvaja samo nujno varstvo na domu. Za osnovnošolske otroke bodo varstvo na domu izvajali prostovoljci, za predšolske otroke pa osebje iz vrtca, ki ga posamezen otrok obiskuje. Topli obrok za vse otroke v nujnem varstvu bodo pripravljali v kuhinji Centralne enote Vrtca Nova Gorica. Civilna zaščita bo poskrbela za zaščitno opremo, varstvo pa bodo skladno z državnimi priporočili izvajale mlajše osebe.

Glede na to, da se nam v prihodnje obeta lepo vreme, bodo otroci v nujnem varstvu lahko preživeli veliko časa zunaj, a ne na otroških igriščih in na športnih površinah v občinski lasti, saj so od ponedeljka, 16. marca,  do nadaljnjega zaprta.

Popoldanska pogovorna ura

POPOLDANSKA POGOVORNA URA DANES, 12. 3. 2020, ODPADE.

Za nujne primere so učitelji dosegljivi v času svoje dopoldanske pogovorne ure na telefonu 05 330 20 44, v zbornici.

O tem učitelje obvestite po e-pošti.

Davorin Majhenič, ravnatelj