KONEC POUKA za 9. r

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda, razdelitev spričeval in obvestil.