Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Šolski sklad Osnovne šole Branik je bil ustanovljen in potrjen s sklepom sveta zavoda dne 28. 8. 2008 in z dopolnitvijo sklepa dne 30. 9. 2008. Pravila šolskega sklada pa je upravni odbor sklada sprejel na svoji 1. seji, dne 1. 6. 2010.

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo štirje člani predstavniki staršev, ki jih je izbral svet staršev ter trije predstavniki delavcev zavoda, ki so bili izbrani v strokovnih aktivih vrtca in šole. Člani upravnega odbora šolskega sklada OŠ Branik so na konstitutivni seji dne, 10. 11. 2022 izbrali predsednika in namestnika upravnega odbora.

Predstavniki staršev: Primož Kodrič (namestnik predsednice UO), Iztok Gajšek, Mitja Lisjak in Maja Marc.

Predstavniki pedagoških delavcev: Nataša Lozej, Mišo Krog in Edes Arčon Vodopivec (predsednica UO).

Donacije

Vsem, ki ste v letošnjem šolskem letu pripravljeni pomagati našemu šolskemu skladu, si preberite donatorsko pogodbo. Pogodbo si lahko po potrebi uredite in natisnete.

Transakcijski račun šolskega sklada – TRR: 01284 – 6030671719

Sklic za šolo: 00 2910   Sklic za vrtec: 00 2911

Aktualno o delu šolskega sklada

Donatorska pogodba

Pravila o delovanju šolskega sklada OŠ Branik

Vloga za namestitev dela dohodnine za donacijo

Vloga za subvencioniranje šole v naravi iz šolskega sklada

Nabave: nabave 2018, nabave 2017

Prihajajoči dogodki

Dostopnost