Urniki interesnih dejavnosti v šolskem letu 2021-22

 

 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC ČAS

Otroški pevski zbor

 

Mali instrumenti
Mladinski pevski zbor
Dramski krožek
Tehnični krožek
Kolesarski krožek
Bralna značka
Bralna značka
Bralna značka
Bralna značka
Bralna značka
Bralna značka
Vesela Šola
Angleška bralna značka
Recitacijski krožek
Športni krožek
Naravoslovne delavnice
Matematični krožek
Prostovoljci
Priprava na Cankarjevo tekmovanje
Priprave na tekmovanje iz znanja geografije
Italijanska bralna značka
Mavrične urice
Priprave na Cankarjevo tekmovanje
Priprave na tekmovanje iz znanja zgodovine
Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Mladi kemiki – priprave na tekmovanje iz znanja kemije
Priprave na tekmovanje iz znanja angleščine
Vrtnarski krožek
Zeliščarstvo
Računam z Lili in Binetom
Čebelarski krožek
Španščina
Tehnični krožek
Otroški parlament