Svet staršev OŠ Branik

 

Izvoljeni predstavniki na roditeljskih sestankih (11., 12., in 17. 9. 2019)

Predsednica sveta staršev OŠ Branik je ga. Tarin Turk Cink, njen namestnik pa ga. Tosja Vidmar.

Predstavniki staršev v svetu zavoda so:

  • ga. Nina Birsa (vrtec),
  • ga. Tjaša Ferjančič (1. do 5. razred) in
  • ga. Tarin Turk Cink (6. do 9. razred).

Skupina/razred Predstavnik Kontakt
Zvezdice Nina Birsa nina.birsa(at)gmail.com
Sončki Kaja Andrlič kaja.andrlic(at)gmail.com
Lunice Kaja Makovec Kaycika.M(at)gmail.com
Oblački Bojana Leban bojana.leban(at)gmail.com
1. razred Martina Štrancar martina.fabjan(at)gmail.com
2. razred Tosja Vidmar tosjavidmar(at)gmail.com
3. razred Tjaša Ferjančič t.ferjancic(at)gmail.com
4. razred Tine Mravlja tinemrawla(at)gmail.com
5. razred Saša Vidmar vidmarsasa(at)gmail.com
6.  razred Alenka Šturm Smerajc studio.a(at)siol.net
7. razred Nikola Berlot nberlot(at)siol.net
8. razred Tarin Turk Cink tarin.tcink(at)gmail.com
9. razred Polona Vodopivec polona.vodopivec(at)gmail.com