Skoči na glavno vsebino

Spoštovani učenci in starši!

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se s  torkom, 1. 9. 2020, začne pouk za vse učence, po tako imenovanem modelu B, za katerega bo v OŠ Branik veljalo sledeče:

Učenci ob prihodu v šolo razrednikom oddajo podpisano IZJAVO (priloga – objavljena na spletni strani).

Prvi šolski dan bodo učenci imeli prvi dve uri oddelčno skupnost z razrednikom, potem se bo pouk nadaljeval po urniku.

PREVOZI

Avtobus in kombi bosta s 1. 9. 2020 vozila po voznem redu, ki bo do začetka šole objavljen na spletni strani v zavihku »starši«, podzavihek »prevozi«.

Maske so na avtobusu in kombiju, po novih navodilih NIJZ, obvezne za vse vozače.

Zaželeno je, da kdor lahko, pride v šolo peš, s kolesom ali s starši.

 PRIHOD V ŠOLO:

 • Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred poukom, vozači pa ob voznem redu IN GREDO BREZ PREOBUVANJA V MATIČNO UČILNICO.
 • Učenci razredne stopnje, ki so vpisani v jutranje varstvo, pridejo v šolo pri zadnjem vhodu (pri devetletki) od 6.30 dalje.

VHODI in IZHODI:

 • 1. R – vhod pri devetletki
 • 2. R – vhod pri devetletki
 • 3. R – vhod pri devetletki
 • 4. R – glavni vhod
 • 5. R – glavni vhod
 • 6. R – vhod pri hišniku ali spodnji vhod
 • 7. R – vhod pri hišniku ali spodnji vhod
 • 8. R – vhod pri telovadnici
 • 9. R – vhod pri telovadnici

 MATIČNE UČILNICE:

 • 1. RAZRED – učilnica 1. razreda
 • 2. RAZRED – učilnica 2. razreda
 • 3. RAZRED – učilnica 3. razreda
 • 4. RAZRED – učilnica 4. razreda
 • 5. RAZRED – učilnica 5. razreda
 • 6. RAZRED – učilnica SLOVENŠČINE
 • 7. RAZRED – učilnica MATEMATIKE
 • 8. RAZRED – učilnica ANGLEŠČINE
 • 9. RAZRED – učilnica BIOLOGIJE

ODHODI DOMOV:

 • Učenci razredne stopnje, ki odhajajo domov v spremstvu staršev, jih starši počakajo na parkirišču pri devetletki, kjer s pomočjo zvoncev za različne skupine pozovejo učitelja, da učenca odpravi iz šole. Starši ne vstopajo v šolo.
 • Učenci predmetne stopnje odhajajo domov sami. V primeru, da jih pridejo iskati starši, se učenci ob dogovorjeni uri odpravijo skozi dogovorjeni izhod na glavno parkirišče.
 • Vozači gredo na parkirišče v spremstvu učitelja

MALICA in KOSILO

O poteku in urniku malice in kosila bodo učenci seznanjeni prvi šolski dan.

OPB:

Učenci bodo v podaljšanem bivanju v treh skupinah:

 • učenci prvega in drugega razreda v učilnici 1. razreda,
 • učenci tretjega, četrtega in petega razreda v učilnici 4. razreda,
 • učenci vozači v učilnici 3. razreda.

IN ŠE:

Starši za kakršen koli opravek v šoli pozvonijo pri glavnem vhodu in počakajo. Ob tem uporabljajo zaščitno masko.

Pomembno je, da v šolo prihajajo le zdravi otroci. Pri delu pa bomo še vedno upoštevali poostrene higienske standarde, ki jih je izdal NIJZ. Otroci starejši od 12 let in zaposleni v skupnih prostorih uporabljajo zaščitno masko (učenci pri pouku ne).

USPEŠNO IN ZDRAVO ŠOLSKO LETO!

Davorin Majhenič, ravnatelj

Dostopnost