Šolski okoliš

  • Osnovna šola Branik deluje kot samostojna in popolna šola. Zavod opravlja svojo dejavnost
    na področju šolskega okoliša, KS Branik (naselja Branik, Preserje, Spodnja Branica, Steske in
    Pedrovo).
  • Našo šolo obiskujejo tudi otroci iz krajev, ki spadajo v šolske okoliše drugih šol. To so Tevče,
    Zavino, Šmarje, Brje, Lisjaki in Gaberje.