PROGRAMI

V našem vrtcu se izvajajo naslednji programi

  1. STAROSTNO OBDOBJE : otroci od 1. – 3. leta starosti
  2. STAROSTNO OBDOBJE : otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo

Celodnevni program: – otroci bivajo v vrtcu 6-9 ur dnevno (med 6.20 in 16.00 uro).

Poldnevni program s kosilom: – otroci bivajo v vrtcu 4 – 6 ur dnevno (med 6.20 in 12.20 uro, oziroma od prihoda otroka v vrtec).

Poldnevni program brez kosila: – otroci bivajo v vrtcu 4 ure dnevno (med 7.30 in 11.30 uro).

Več informacij si lahko preberete v Letnem delovnem načrtu vrtca za šol. leto 2019-20, ki ga dobite tukaj.