Zaposleni v šolskem letu 2019-20

 

Ravnatelj: Davorin Majhenič davorin.majhenic@os-branik.si
Pouk:
1. razred: Nevenka Rojc nevenka.rojc@os-branik.si
Kris Frančeškin (drugi strokovni delavec) kris.franceskin@os-branik.si
2. razred: Jožica Randl-Marc jozica.randl-marc@os-branik.si
3. razred: Orjana Žvanut orjana.zvanut@os-branik.si
4. razred: Marinka Rus marinka.rus@os-branik.si
5. razred: Edes Arčon Vodopivec edes.arcon@os-branik.si
6. razred: Katarina Čotar (TJA) katarina.cotar@os-branik.si
7. razred: Jernej Krečič (GEO, ZGO, DKE, tvz, OPB) jernej.krecic@os-branik.si
8. razred: Januša Stibilj (ŠPO, šp – odbojka, nšp, OPB) janusa.stibilj@os-branik.si
9. razred: Marjana Mlinarič (SLJ, ii3) marjana.mlinaric@os-branik.si
Nerazredniki: Rosana Švara (MAT 7. – 9., TIT) rosana.svara@os-branik.si
Petra Zorn (LUM) petra.zorn@os-branik.si
Erika Klanjšček (GUM, otroški in mladinski pevski zbor) erika.klanjscek@os-branik.si
Mateja Pegan Žvokelj (NAR, BIO, KEM, GOS, nph,  orga   nizator prehrane) mateja.pegan-zvokelj@os-branik.si
Blaž Uršič (FIZ) blaz.ursic@os-branik.si
Suzana Mozetič (ii1, ii2, n2i) suzana.mozetic@os-branik.si
Anja Koron (MAT 6. r, UBE, računalnikar) anja.koron@os-branik.si
Podaljšano bivanje:
1. skupina Maša Blaško masa.blasko@os-branik.si
2. skupina Marko Curk marko.curk@os-branik.si
3. skupina Jernej Krečič jernej.krecic@os-branik.si
Svetovalna služba: Maja Pahor (psihologinja) maja.pahor1@os-branik.si
Knjižnica: Marina Troha marina.thora@os-branik.si
Administracija: Asta Fritz (tajnik VIZ) asta.fritz@os-branik.si
Iris Bizjak (računovodkinja) iris.bizjak@os-branik.si
Kuhinja: Klavdija Colja (vodja kuhinje) klavdija.colja@os-branik.si
Katarina Lokar katarina.lokar@os-branik.si
Marko Martelanc marko.martelanc@os-branik.si
Čiščenje: Katja Ličen katja.licen@os-branik.si
Karmen Furlan karmen.furlan@os-branik.si
Karmen Pavlica karmen.pavlica@os-branik.si
Vesna Babić Ličen vesna.babic-licen@os-branik.si
Vzdrževanje: Franc Bizjak franc.bizjak@os-branik.si
Število ogledov: 3