Skoči na glavno vsebino

Knjižnica

Članstvo

Člani oz. uporabniki šolske knjižnice so vsi učenci ter delavci šole. Gradivo pa je lahko na voljo tudi dijakom, ki bi si ga želeli izposoditi.

Učenci postanejo člani, ko pridejo v 1. razredu prvič skupaj z učiteljico na obisk v knjižnico.

Izposoja knjižničnega gradiva

Uporabniki si na dom lahko izposodijo le knjižno gradivo (leposlovje, priročnike, strokovno literaturo).

Gradivo za angleško bralno značko v dogovoru s knjižničarko izposoja mentorica angleške bralne značke.

Uporabniki si na dom ne morejo sposoditi drugega knjižničnega gradiva (zgoščenke, avdiokasete, videokasete …). Ne morejo si sposoditi slovarjev, leksikonov.

Uporabniki imajo knjige lahko doma tri tedne, knjige za domače branje pa le en teden. Ob koncu šolskega leta moramo vsi uporabniki vrniti knjige v knjižnico. Če obveznosti ne poravnamo, v naslednjem šolskem letu ne moremo koristiti uslug knjižnice, dokler obveznosti ne poravnamo. Med poletnimi počitnicami knjig načeloma ne izposojamo.

Seznam šolskih potrebščin za

šol. leto 2024-25

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Odnos do knjižničnega gradiva

Z vsem gradivom ravnamo spoštljivo. V knjige in ostala gradiva ne pišemo, rišemo, gradiv ne trgamo. Če gradivo poškodujemo ali ga izgubimo, ga moramo nadomestiti z novim ali plačati vrednost gradiva. Poškodovanega gradiva ne popravljamo sami.

Obnašanje v knjižnici

Ker je prostor namenjen branju, pisanju referatov in učenju, smo v njem tiho. Če se pogovarjamo s prijateljem, počnemo to po tiho. Le tako bomo vsi zadovoljni.

V knjižnici ne moremo jesti, piti, se loviti ali skrivati za police, ne moremo skakati po stolih in mizah. Lepo se obnašamo do knjižničarke in drugih uporabnikov knjižnice: ne kričimo, ne preklinjamo, ne norčujemo se iz mlajših ali šibkejših, se ne pretepamo.

Preden gremo v knjižnico, to povemo učiteljem. V prostor prihajamo v šolskih copatih, telefon imamo izključen, šolsko torbo pustimo v razredu.

S knjižničnim gradivom ravnamo lepo: ne trgamo ga in ne pišemo po njem. Če se v knjižnico obnašamo neprimerno, nas lahko knjižničarka prosi, da prostor zapustimo.

Učbeniki

Vsi učenci si v šoli lahko brezplačno izposodijo učbenike, ki jih bodo rabili pri pouku. Tudi z njimi morajo ravnati lepo, saj so jim dani le začasno. Prav je, da jih pred začetkom uporabe zavijejo, čeprav že imajo zaščitno folijo.

Učbenike si lahko izposodite na šoli brezplačno.

Dostopnost