SVETOVNI DAN HRANE

V soboto, 16. 10. 2021, obeležujemo svetovni dan hrane. Ob tej priložnosti so na NIJZ pripravili promocijsko gradivo, s katerim želijo nagovoriti vas starše in vas skupaj z otroci, mladostniki, in ostalimi družinskimi člani spodbuditi k zdravemu prehranjevanju.

Njihovo gradivo si lahko ogledate na povezav povezavi.

OBVESTILO

​Spoštovani starši!

Svet zavoda OŠ Branik je na 2. redni seji dne 30. 9. 20121 potrdil nove cene obrokov:

Kosilo:

– 1. do 3. razred 2,50 €

– 4. do 6. razred 2,65 €

– 7. do 9. razred 2,80 €

Nove cene veljajo od 1. 10. 2021 dalje

Cena popoldanske malice ostaja 0,48 €.

Ceno malice pa je MIZŠ določilo 0,90 € od 1. 10. 2021 dalje.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav, Davorin Majhenič, ravnatelj

POTRDITEV PODATKOV

Spoštovani!

Starši, ki še niste potrdili osebnih podatkov v eAsistentu (bivališče, e-naslov, telefonska številka), boste v naslednjih dneh od eAsitenta dobili varnostno kodo, da to uredite.

Starši, ki se v preteklem šolskem letu že potrdili podatke, boste v naslednjih dneh dobili obvestilo eAsistenta o letnem preverjanju točnosti podatkov. Če so se podatki v zadnjem času spremenili, jih popravite.

Hvala za razumevanje.

Davorin Majhenič, ravnatelj

ŠOLA V NARAVI

Drugošolci in tretješolci so srečno prispeli v Medvedje Brdo in že veselo korakajo na kosilo.

ŠOLA V NARAVI

Sporočamo vam, da so petošolci srečno prispeli v Cerkno.

INFORMACIJE

Spoštovani učenci in starši!

V sredo, 1. 9. 2021, se začne novo šolsko leto.

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki).

Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, ostane doma, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.

Učenci bodo pri pouku v tako imenovanem »mehurčku«. V učilnici bodo učenci od 1.-5. razreda brez maske, učenci od 6.-9. razreda pa morajo imeti maske tudi pri pouku. V vseh skupnih prostorih je maska obvezna za vse.

PRIHOD V ŠOLO

PRI ŠOLSKI DAN UČENCI OD 2. DO 9. RAZREDA PRIDEJO V MATIČNO UČILNICO.

 • Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred poukom, vozači pa ob voznem redu, V GARDEROBI SE PREOBUJEJO, vrhnje oblačilo pa nesejo s seboj v učilnico.
 • Učenci razredne stopnje, ki so vpisani v jutranje varstvo, prihajajo v šolo od 7:00 dalje (če je potreba za prihod otroka pred sedmo uro se posvetujte z ravnateljem o možnostih).

VHODI in IZHODI

 1. R – vhod pri devetletki
 2. R – vhod pri devetletki
 3. R – vhod pri devetletki
 4. R – glavni vhod
 5. R – glavni vhod
 6. R – vhod pri hišniku ali spodnji vhod
 7. R – vhod pri hišniku ali spodnji vhod
 8. R – vhod pri telovadnici
 9. R – vhod pri telovadnici 

MATIČNE UČILNICE

 1. RAZRED – učilnica 1. razreda
 2. RAZRED – učilnica 2. razreda
 3. RAZRED – učilnica 3. razreda
 4. RAZRED – učilnica 4. razreda
 5. RAZRED – učilnica 5. razreda
 6. RAZRED – učilnica MATEMATIKE
 7. RAZRED – učilnica SLOVENŠČINE
 8. RAZRED – učilnica BIOLOGIJE
 9. RAZRED – učilnica ANGLEŠČINE

ODHODI DOMOV

 • Učence 1. – 3. razreda, ki odhajajo domov v spremstvu staršev, starši počakajo na parkirišču pri devetletki, kjer s pomočjo zvoncev oz. telefona za različne razrede pozovejo učitelja, da učenca odpravi iz šole. Starši ne vstopajo v šolo.
 • Učence 4in 5. razreda, ki odhajajo domov v spremstvu staršev, starši počakajo pri glavnem vhodu, kjer s pomočjo zvonca oz. telefona za različna razreda pozovejo učitelja, da učenca odpravi iz šole. Starši ne vstopajo v šolo.
 • Učence 7. – 9. razreda odhajajo domov sami. V primeru, da pridejo iskat starši, se učenci ob dogovorjeni uri odpravijo skozi dogovorjeni izhod na glavno parkirišče.
 • Vozači gredo na parkirišče v spremstvu učitelja.

MALICA in KOSILO

Učenci bodo do nadaljnjega malicali v učilnici.

Kosilo bo za učence po razporedu, o katerem bodo seznanjeni v prvi dan.

Starše Naprošamo, da skrbite za odjavo prehrane, ko vašega otroka ne bo v šoli, oziroma, ko ne bo jedel in ga ob vrnitvi v šolo ponovno prijavite na prehrano; prehrana.osbranik@guest.arnes.si ali https://os-branik.si/samodejni-osnutek/

OPB

Učenci bodo v podaljšanem bivanju razdeljeni v TRI skupine:

 • vozači bodo učilnici 3. razreda,
 • učenci 1. in 2. razreda (nevozači) bodo v učilnici 1. razreda,
 • učenci 3., 4. in 5. razreda (nevozači) bodo v učilnici 4. razreda

Odhodi domov so pri istih vratih, kot je prihod v šolo za posamezni razred.

INTERESNE DEJAVNOSTI

O interesnih dejavnosti bodo učenci dobili navodila v prvem tednu pouka.

PREVOZI

Avtobus in kombi bosta vozila po voznem redu, ki je objavljen na spletni strani v zavihku »starši«, podzavihek »prevozi«.

Maske so na avtobusu in kombiju, po novih navodilih NIJZ, obvezne za vse vozače.

Zaželeno je, da učenci prihajajo v šolo peš, s kolesom ali s starši.

Prvi dan bo pouk potekal po urniku.

Navodila so pripravljena glede na Odlok vlade 23. 8. 2021. V primeru sprememb, vas bomo sproti obveščali.

Starše učencev tretjega triletja obveščamo o možnosti prevzema testov za samotestiranje v lekarni.

Davorin Majhenič, ravnatelj