NAGRAJENA CVETOČA KROŠNJA RENEJA VUGE

Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki je organizirala likovni natečaj “Ostani doma in ustvari cvetoče krošnje”, na katerem je sodelovalo kar 284 učencev s 299 likovnimi deli. Ob zaključku natečaja so nagradili 20 umetnin.

Nagrajena je bila tudi cvetoča krošnja našega učenca Reneja Vuge iz 7.r. Čestitke!

Mentorica Petra Zorn

Naravoslovni dan

Danes je 4. razred raziskoval pomen Gregorjevega. Ugotovili so, da ima praznik korenine v predkrščanski dobi. Po starem koledarju se je praznovalo na 1. spomladanski dan.

Po izdelavi plakata, so naredili gregorčke, ki jih bodo zvečer spustili po Branici.

GALERIJA

KULTURNI DAN

KULTURNO POPOTOVANJE OB DNEVU KULTURE

Kultura nas povezuje in bogati. To smo  v petek, 7. 2. 2020, pred slovenskim kulturnim praznikom čutili tudi na naši šoli, ko smo pogled uprli v kulturno zakladnico Branika. Le tej smo posvetili kulturni dan, ki smo ga naslovili »Kulturno – zgodovinski pogled na Branik«.  Združili smo moči in v devetih delavnicah  raziskovali zaselke in priimke, pomembne vaščane, šege in običaje našega kraja, vaško narečje, šolanje nekoč, stavbno dediščino ter ustno izročilo.

Na šoli je vladalo vedro in ustvarjalno vzdušje, iz kuhinje pa je omamno dišalo po jedeh, ki so jih nekoč pripravljale braniške babice in prababice. Naše dejavnosti so popestrili tudi starejši krajani, ki so z zanosom in iskrivostjo pripovedovali o življenju nekoč. Še posebej nas je navdihovalo druženje in raziskovanje  v delavnicah izven šole. Obiskali smo cerkev sv. Martina in občudovali njeno znamenito fresko. Pot nas je vodila v Pekel, katerega ime izvira iz hudomušne pripovedke. Tam smo si si ogledali največji mlin v Evropi.

Rezultati kulturnega dne so vidni na razstavi v šolski avli. Ogledate si lahko maketo stare braniške hiše, zemljevid z imeni zaselkov in značilnimi priimki, našo umetniško poustvaritev freske Mrtvaški ples, slovarčke narečnih besed in zapise duhovitih zgodb v narečju. Predstavili smo kratko zgodovino šolstva in šolske stavbe ter zapise s pavjimi peresi. Nastali so tudi video posnetki, ki prikazujejo značilnosti našega kraja, in slikanica pripovedke Vragov jez v Braniku.

Dan smo zaključili  očarani nad obilno in pestro zapuščino Branika ter bogatejši, ker smo jo družno odkrivali in ozaveščali. Odslej bomo znali domači kraj še bolj ceniti in negovati njegove zaklade.

GALERIJA

Teden pisanja z roko

V vseslovenskem projektu z naslovom Teden pisanja z roko 2020, ki je potekal od 20. 1. do 24. 1.2020, smo sodelovali prav vsi: šolarji OŠ Branik in tudi vrtčevski otroci z vzgojiteljicami (vrtec Rastja, Branik). Projekt je potekal že tretje leto zapored, mi pa smo se ga udeležili drugič. Nosilci projekta so Društvo Radi pišemo z roko, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za šolstvo.

V svetu, kjer prevladuje digitalizacija in računalniška pismenost, smo želeli učence, pedagoške delavce in starše opozoriti na pomembnost pisanja z roko. Z učenci smo se pogovorili o pomenu pisanja z roko, kakšne učinke ima pisanje na naše možgane, na naše mišljenje in komuniciranje, predvsem pa smo ozaveščali o pomenu pisanja z roko in poudarjali pomen individualnosti, saj je pisava vsakega človeka neponovljiva.Pri pisanju z roko velja, da možgani bolje delujejo, kot pri pisanju z računalnikom in informacija, ki jo napišemo z roko, se dlje časa zadrži v spominu. Prav tako se nam pri pisanju utrne več idej, bolj smo domiselni in kreativni. In prav domiselnosti in kreativnosti nam v letošnjem letu ni zmanjkalo.

V vrtcu so najmlajši (zvezdice) risali s prstki po pladnju s polento, rižem in drobnimi testeninami, zaradi senzorične pestrosti. Risali so na velikih formatih listov, ki so bili prilepljeni na tleh, igrali so razne igre, ki razgibavajo prstke in jih uvajajo v svet pisanja.

Malo starejše (sončke) sta vzgojiteljici seznanili, kako pišemo, kaj potrebujemo za pisanje, itd. Spontano so prišli do poimenovanja prstov in se tako naučili pesmico, ki govori o prstkih »Kje je palček«. Igrali so se različne senzorične igre in na ta način razvijali ročne spretnosti.

Fino motoriko so razvijali tudi v skupini lunice. Izdelovali so košarice – otroci so vtikali lesene palčke v zvrtane luknje in nato prepletali vrvico med njimi. Na ta način so razvijali finomotorične spretnosti kot tudi matematične predstave.

Prvošolci so si ogledali različne pisave, ki jih imajo ljudje po svetu, se preizkusili v pisanju z obema rokama in se urili v grafomotoričnih vajah. Drugošolci so izvedli kulturni dan – pogovorili so se o pomenu pisanja z roko, si ogledali različne pisave (os klinopisa do črkopisa), se preizkusili v različnih pisavah, kot je kitajščina. Učenci 3. razreda so ročno izdelali vsak svojo knjižico, v kateri so predstavili zanimivosti o živalih.

V 4. razredu so na izviren način, z različnimi pisali napisali svoja imena. Petošolci so poleg zapisa z roko To je moja pisava, nihče drug nima takšne razmišljali o pomenu pisave in svoje misli tudi zapisali. V 6. in 7. razredu so v uvodu v slovenščino na barvne liste z najlepšo možno pisavo zapisali nekaj pozitivnih misli o pravem prijatelju. Liste so obesili na oglasno desko pred knjižnico. V 8. in 9. razredu je tudi vsak učenec s svojo pisavo napisal zapis: To je moja pisava … na različne načine.

V projekt smo vključili tudi starše, ki so se na barvne listke podpisali in zapisali različne misli. Prav vsi, učenci in pedagoški delavci šole, smo pri tem neizmerno uživali, spoznavali različne pisave in načine pisanja ter se naučili veliko novega o pomenu pisanja z roko.

GALERIJA